12. ročník Technickej olympiády

V školskom roku 2021/2022 sa konal 12. ročník okresného kola Technickej olympiády opäť netradične z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Víťazmi školského kola TO sa stali v kategórii A  dvojica Hana Szeteiová a Tomáš Gaál z 8. A triedy, v kategórii B Ema Kasášová z 5.C triedy, ktorí našu školu reprezentovali aj na okresnom kole TO. Súťažiaci absolvovali okresné kolo z domáceho prostredia, v presne stanovenom časovom rozhraní formou elektronického testu. Po vyriešení úloh v stanovenom časovom limite okresné komisie TO opravili a vyhodnotili úlohy z online testov a výsledky zverejnili. Hanke, Emke a Tomáškovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Z ich úspechu máme veľkú radosť a srdečne im blahoželáme.

 

 Autor článku: PaedDr. Beáta Macáková