Tvorivé dielne v kovodielni na SOŠ stavebnej

Dňa 29. marca 2023 absolvovalo 10 žiakov a žiačok z 8. A a 8. B triedy   teoretickú prednášku a praktickú činnosť v kovodielni na  Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch. Žiaci spoznali nástroje na rezanie a pilovanie kovov, sady na výrobu vnútorných a vonkajších závitov, nástroje a náradie na obrysovanie a strihanie plechu.

Pod vedením Ing. Kačáka sa zdokonaľovali v rôznych manuálnych činnostiach - rezanie guľatiny, pilovanie,   rezanie vnútorných a vonkajších závitov, obrysovanie  a strihanie plechu.  Všetky tieto praktické činnosti boli pre žiakov zaujímavé. Ľahko zvládli  rezanie guľatiny, vnútorných a vonkajších závitov. Strihanie plechu bolo náročnejšie, pretože tam bola potrebná hlavne sila. Nakoniec pomocou pilníka opracovali hrany plechu po tom, čo z neho vystrihli kvetinu.

Žiaci odchádzali spokojní, obohatení o nové teoretické vedomosti, praktické zručnosti a s peknými vlastnoručne vyrobenými výrobkami. Veľmi pekne ďakujeme vedeniu SOŠ stavebnej  a pánovi majstrovi Ing. Kačákovi za túto možnosť  prebudiť v žiakoch záujem o technické vzdelanie, ktoré je z pohľadu budúcej profesijnej orientácie veľmi dôležité a často aj rozhodujúce.

PaedDr. Beáta Macáková