Okresné kolo technickej olympiády

V poradí už desiaty ročník Okresného kola technickej olympiády sa už tradične uskutočnil na pôde SOŠ stavebnej v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola. V kategórii B -  Samuel Laho zo 6.A triedy a v kategórii A -  dvojica Jakub Šeben a Samuel Bób z 9.B triedy. Chlapci sa  svedomite pripravovali v našej moderne zariadenej a pomôckami vybavenej školskej dielni.

V oboch kategóriách čakal na žiakov vedomostný test. Po absolvovaní testov si žiaci preverili svoje manuálne  zručnosti v dielňach odborného výcviku na výrobe výrobkov z dreva, ktorých súčasťou bola výkresová dokumentácia. V kategórii B  mali súťažiaci určené vyrobiť „krabičku na odkladanie drobných predmetov“ a v A kategórii  „ podložku pod kuchynský riad“.

Na záverečné vyhodnotenie poroty sme  netrpezlivo čakali. V konečnom poradí porota rozhodla tak, že v kategórii B sa na druhom mieste umiestnil Samuel Laho, v kategórii A sa dvojica Jakub Šeben a Samuel Bób umiestnila na štvrtom mieste. Z úspechu našich žiakov máme veľkú radosť a srdečne im blahoželáme.

Autor článku: PaedDr. Beáta Macáková