baner hlavny
baner hlavny
previous arrow
next arrow

Dokumenty na stiahnutie

Jedálny lístok

Články

Historická premiéra žiakov našej školy na medzinárodnej skúške Cambridge B1 PET

Dňa 15. júna 2022 sa 17 žiakov našej školy po prvýkrát zúčastnilo medzinárodnej skúšky Cambridge B1 PET, ktorá sa uskutočnila ...

Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Nové Zámky za rok 2021

Dňa 15.06.2022 sa uskutočnilo Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Nové Zámky za rok 2021. V Dome kultúry v Nových Zámkoch sa ...

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

Dňa 14.6. 2022 navštívili žiaci 9. ročníka Múzeum holokaustu v Seredi.   Sme radi, že po dvoch rokoch sme mohli obnoviť ...

2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet

Dňa 10. 06. 2022 sme sa zúčastnili celoslovenského kola súťaže Jazykový kvet 2022. Stretli sa v ňom víťazi krajských kôl, ktorí ...

Informácia pre rodičov.

Škola bude počas letných prázdnin otvorená na vybavovanie najdôležitejšej administratívnej agendy. Potvrdenia o dochádzke do školy, uložené vysvedčenia, či sadu ...

Tvorivá dielňa Výroba šperku v Knižnici A. Bernoláka

Dňa 6. 6. 2022 sa žiačky 5. A triedy zúčastnili tvorivej dielne Výroba šperku v Knižnici A. Bernoláka. Z verejných zdrojov ...

Uskutočnilo sa posledné zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 8. júna 2022 sa uskutočnilo posledné zasadnutie žiackeho parlamentu v tomto školskom roku, ktoré z dôvodu neúčasti predsedu, viedol koordinátor ŽP  ...

Návšteva Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Dňa 7. 6. 2022 sme navštívili Knižnicu Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. KAB nás pozvala na besedu s mladými slovenskými autorkami ...

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podporili nás