predškolská príprava 2024c
2 percenta
baner hlavny
previous arrow
next arrow

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 2024

Dokumenty na stiahnutie

Jedálny lístok

Články

Charitatívny žiacky ples Bethlenky 2024

Dňa 09. 02. 2024 sa uskutočnil 3. ročník charitatívneho žiackeho plesu našej Bethlenky. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou tradície školy v...

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe §3 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a...

Predškoláci na Bethlenke – MAGIC ENGLISH

Dnes sa uskutočnilo na Bethlenke druhé stretnutie stimulačného programu „Predškoláci na Bethlenke“. Dnešné stretnutie začalo v školskej jedálni, kde si...

Fantastický úspech v krajskom kole recitačnej súťaže …a Slovo bolo u Boha…

Dňa 08.02.2024 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese spirituálnej poézie a prózy ...a Slovo bolo u Boha... v...

Súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

Aj takto by sa dala nazvať súťaž Všetkovedko, do ktorej sa zapájajú naši druháci, tretiaci aj štvrtáci. Tento školský rok...

Olympijský odznak všestrannosti

Aj v tomto školskom roku si naši žiaci a žiačky 6. - 9. ročníka zmerali sily v šiestich športových disciplínach...

Testovanie 9 2024

Celoslovenské Testovanie 9-2024 žiakov 9. ročníka sa uskutoční 20.3.2024 (streda) z predmetov MAT a SJL. Testovanie sa uskutoční v papierovej...

Predškoláci na Bethlenke – DÚHALKA

Dnes 1.2.2024 sme na Bethlenke odštartovali stimulačný program pre predškolákov "Predškoláci na Bethlenke". Na prvom stretnutí sa deti mohli zabaviť...

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podporili nás