turanj PC hry
rodinna olympiada
baner hlavny
previous arrow
next arrow

Dokumenty na stiahnutie

Jedálny lístok

Články

Školské kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Každoročne sa naša škola zapája do súťaže Vesmír očami detí.  Tento rok sme sa tematicky zamerali nielen na život vo ...

Svetový deň povedomia o autizme na Bethlenke

Dňa 31.3.2023 sme na škole oslávili Svetový deň povedomia o autizme. Pripravili sme deťom informačnú nástenku a rozhlasovú reláciu  o tomto ochorení. Vyjadrili ...

Uskutočnilo sa ôsme zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 5.apríla 2023 sa uskutočnilo ôsme zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré v dôsledku absencie predsedu otvorila premiérovo jeho podpredsedníčka Alexandra Szekeresová. V ...

Výborné výsledky Bethleňákov v okresnom kole Pytagoriády

V dňoch 20. – 21. marca sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Je to súťaž, kde sa okrem počtu vyriešených ...

Máme zlato v krajskom kole Dejepisnej olympiády!

Dňa 3.apríla 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Súťaž sa konala v priestoroch Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul ...

Noc s Andersenom

Vzťah ku knihám a čítaniu budujeme od malička. Mesiac marec je venovaný priateľom kníh. Aj v našej Bethlenke oslavujeme tento sviatok a obzvlášť ...

Čaro kníh v mestskej knižnici

Pri príležitosti narodenia Pavla Dobšinského sa 16. marca konal Deň ľudovej rozprávky. Žiaci 1.C triedy ho veselo oslávili v Knižnici Antona ...

Tvorivé dielne v kovodielni na SOŠ stavebnej

Dňa 29. marca 2023 absolvovalo 10 žiakov a žiačok z 8. A a 8. B triedy   teoretickú prednášku a praktickú ...

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podporili nás