Výlet I.B a II.A triedy

V stredu  5.júna  žiaci I.B a II.A triedy   absolvovali celodenný výlet- Vlčkovce.

      V Motýlej záhrade mali možnosť obdivovať 33 druhov, domácich a cudzokrajných motýľov. Nad hlavami žiakov poletovalo asi 300 motýľov, ktoré sa tak ako deti, tešili z pekného slnečného dňa. Vidiecky dom vo Vlčkovciach im  ponúkol množstvo zaujímavých exponátov a prehliadka 100- ročného domu  vybaveného  pôvodným nábytkom, deti očarila  a zaujala.  Napokon si žiaci vyskúšali svoje lezecké schopnosti,  pri ktorých im nechýbala odvaha , odhodlanie,  zdolať zatiaľ nepoznané. 

       Slnkom zaliaty deň   priniesol deťom  množstvo nezabudnuteľných  poznatkov a zážitkov.  Tešíme sa na ďalšie  spoločné výlety.

  1. učiteľky I.B a II.A triedy