Žiaci, víťazi olympiady

Máme prvé miesto!

Dňa 5.6.2024 sa na našej škole pod záštitou primátora mesta PhDr. Mgr. art. Otokara Kleina, ArtD. uskutočnilo mestské kolo olympiády nultej kategórie v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník. Zúčastnilo sa jej 18 detí z rôznych základných škôl v Nových Zámkoch. Žiakov čakala písomná a ústna časť, tak ako je to aj pri olympiáde pre vyššie ročníky. Naši žiaci sa prezentovali svojimi skvelými vedomosťami a jazykovými znalosťami a z olympiády sme si doniesli dve prvé miesta a jedno druhé miesto. Michaela Komarová a Dominik Baláž zo 4.A boli absolútnymi víťazmi celej olympiády. Spomedzi všetkých zúčastnených získali najviac bodov v písomnej i ústnej časti.Lea Jaššová zo 4.B sa umiestnila na vynikajúcom druhom mieste.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v budúcnosti.