baner hlavny
baner hlavny
previous arrow
next arrow

Dokumenty na stiahnutie

Jedálny lístok

Články

Uskutočnilo sa druhé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 5. októbra 2022 sa uskutočnilo druhé zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril predseda ŽP Samuel Laho  (9.A). Na úvod sa ...

Voľné pracovné miesto – sociálny pedagóg

Základná škola, G.Bethlena 41,  940 01 Nové Zámky prijme do pracovného pomeru s nástupom od  10. októbra 2022 (školský rok ...

Voľné pracovné miesto

Základná škola, G.Bethlena 41,  940 01 Nové Zámky prijme do pracovného pomeru s nástupom od  1. októbra 2022 (školský rok ...

Zdravotnícky pracovník v našej škole

Naša škola sa zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR – zdravotnícky zamestnanec v škole. Tento projekt trvá od septembra 2022 do ...

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárnu schôdzu a triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 5.10.2022 o 16:30 v ...

Uskutočnilo sa prvé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 7.septembra.2022 sa na našej škole uskutočnilo prvé zasadnutie novokonštituovaného žiackeho parlamentu (ŽP), ktorý tvorí dôležitý medzičlánok medzi žiakmi a ...

Príhovor pani riaditeľky k začiatku šk. roka

Vážení kolegovia, milí žiaci!   Prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne rýchlo a my sa tu opäť stretávame - vy žiaci si ...

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podporili nás