1. miesto v oblastnej environmentálnej súťaži

Emmka Kasášová, Emka Risznerová, Natálka Dobrová a Lucka Meravá -  šikovné žiačky zo  7.C triedy sa zúčastnili a vyhrali krásne 1. miesto v  obľúbenej oblastnej environmentálnej súťaže Hypericum v SEV Dropie. Súťaž je známa svojím dôrazom na ochranu prírody a rozvoj ekologického povedomia medzi mladými ľuďmi.Tohtoročná pohybovo-vedomostná, environmentálna súťaž Hypericum, uskutočnená pri príležitosti Svetového dňa biodiverzity (22.5. 2024), mala názov Dunaj živí, pretvára, formuje...

Názov napovedá, že celá súťaž sa niesla v duchu vody, vodných a mokrých biotopov, keďže Dunaj, naša najväčšia rieka "oslavuje" 30. výročie podpísania Dohovoru o Dunaji a 20. výročie Dňa Dunaja.

Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev, ktoré tvorili žiaci 2. stupňa základných škôl zo Žitného ostrova - Kolárovo, Nové Zámky, Bratislava, Veľké Lovce, Okoč, Zlatná na Ostrove.

Žiaci riešili úlohy a zadania na 5 stanovištiach počas 3 hodín na okruhu približne 3 km v CHVÚ Ostrovné lúky. Lektori na stanovištiach mali pripravené predovšetkým praktické zadania. V rámci úloh sa hodnotili nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti tímu. 

Jednotlivé tímy si overili svoje danosti pri práci s kladivom a klincami pri zostrojovaní vtáčej búdky, so sekerou pri štiepaní dreva, v poskytovaní prvej pomoci v prírode, v zbere liečivých rastlín alebo v orientovaní sa na mape Žitného ostrova. 

Usilovná príprava našich dievčat a ich umiestnenie na zlatej priečke je dôkazom ich svedomitej prípravy a odhodlania, ktoré vložili do súťaže.

RNDr. Erika Garbanová