Výborné výsledky našej školy v celoslovenskom finále Jazykového kvetu

Po víťazstvách v krajskom finále čakala na Olivera Farkaša (4.a)Henrietu Ficzovú (9.a) nová výzva – pripraviť sa čo najlepšie na celoslovenské finále, kde postupovali iba víťazi z jednotlivých krajských kôl. Víťazi mali v ankete hlasovať či uprednostňujú prezenčnú alebo dištančnú formu celoslovenského finále. Väčšina súťažiacich vzhľadom na pretrvávajúce mimoriadne opatrenia v tom čase hlasovala za dištančnú formu, takže ich úlohou bolo nahrať doma kvalitné video, následne ho pridať na youtube a poslať vygenerovaný link porotcom.

Toto všetko sa malo zrealizovať do 5. júna. Následne zasadli odborné poroty, ktoré určili celkové poradie, ktoré dopadlo pre našu školu výborne.

Oliver Farkaš (pripravovala ho Mgr. Farkashová), ktorý bol na celoslovenskom finále aj minulý školský rok, v kategórii RJ-PP-PT skončil na fantastickom 2. mieste.

Henrieta Ficzová (pripravoval ju Mgr. Kuttner) síce vlani vyhrala krajské finále, avšak z osobných dôvodov sa nemohla zúčastniť celoslovenského finále, takže tento rok dostala šancu si to vynahradiť a v kategórii AJ PP-VT skončila v náročnej konkurencii na veľmi dobrom 4.mieste.

Oliverovi, Henike a ďalším  pripravujúcim sa súťažiacim srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a úspešnému reprezentovaniu našej školy aj v tomto náročnom období. Henike držíme palce, aby bola aj na strednej škole aspoň tak úspešná ako na našej Bethlenke.

Mgr. R. Kuttner