14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 15.10. 2021 sa 22 žiakov z 9. a 8. ročníka  zúčastnilo školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa vzhľadom na zložité podmienky realizácie súťaží v tomto období uskutočnilo dištančne. Súťaž pozostávala z online testu, ktorý pripravila Slovenská komisia OSJL. Úspešnými riešiteľmi sa stali nasledovní žiaci: Šimon Baťo (9.B), Samuel Konečný (9.B), Matej Pilinský (9.B), Ivan Polák (9.B), Karin Pintérová (9.B), Samuel Slobodník  (9.B), Viktor Almási (9.B), Ema Tóthová (9.B), Roman Cvik (9.C), Dominik Adamička (9.C). Víťazkou školského kola OSJL sa stala Aneta Lampertová (9.C), ktorá bude našu školu reprezentovať aj na okresnom kole OSJL. K úspechu jej srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalšieho kola.