Deň Zeme – 5.-9. roč.

22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Bethleňáci mali tento deň rôznorodé aktivity. Navštívili Medolandiu, kde sa dozvedeli veľa nového o včelách, bez ktorých by neexistoval život na našej planéte. Mnohí Bethleňáci absolvovali turistické vychádzky v prírode, kde si povedali o ďalšom probléme – znižovaní biodiverzity. Ďalší nakŕmili zvieratká v lesoparku Berek alebo mestskom parku v Nitre. Naši najstarší navštívili Energolandiu, kde sa venovali problémom v energetike.

Nejde len o jeden deň, dôležitý je každý jeden deň, v rámci ktorého by sme sa mali správať tak, aby sme čo najmenším negatívnym vplyvom ovplyvňovali našu Zem.