Máme úspešnú riešiteľku v krajskom kole DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 19.04.2024 sa v Katolíckej spojenej škole Vincenta de Paul v Leviciach uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka Emma Kasášová (7.C) v kategórii E. Emmka sa rozhodne v konkurencii siedmakov kraja nestratila, pretože sa stala úspešnou riešiteľkou.
Olympiáda pozostávala z troch častí:
1. monotematická časť (slovenské hrady, zámky, kaštiele)
2. učivo 7. ročníka
3. regionálne dejiny Nitrianskeho kraja
Emmke srdečne blahoželáme a veľmi pekne ďakujeme za všestrannú reprezentáciu školy, mesta a okresu Nové Zámky v rôznych predmetových olympiádach a súťažiach. Veľká vďaka patrí aj triednej pani učiteľke Mgr. Kamilke Tomkovej, ktorá Emmku priviedla na "najvyššiu métu" v kategórii E do krajského kola, kde táto súťaž končí.
Obom prajeme veľa zdravia a ďalších úspechov!