Slávik Slovenska

Dňa 15. mája 2024 sa v MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu Betlenku reprezentovala
trojica víťazov školského kola. Konkurencia bola veľká, ale naši speváci ( Lucia Laurová zo VII.C, Veronika Mia Kucmanová z II.A a Daniel Suchý z V.B ) sa
v nej určite nestratili a svojim prejavom prispeli k vysokej úrovni súťaže. Nás môže len tešiť, že v II. kategórii ( ročníky 4-6 ) Danko Suchý zvíťazil a postúpil
do krajského kola. Budeme mu držať palce, aby podobný úspech zopakoval aj v krajskom kole.

Mgr. Štefan Prešinský