Čo sú dane? Kto je Taxana? Koľko psov má Finančná správa SR?...

Čo sú dane? Kto je Taxana? Koľko psov má Finančná správa SR? Aké má logo? Prečo nosia pracovníci pri zásahu nepriestrelné vesty? Ako prebieha výcvik služobného psa ?...

 To je len niekoľko zo zaujímavých otázok , ktoré v piatok v našej škole odzneli. Prišli nás navštíviť pracovníci finančnej správy, aby nám priblížili, o čom je ich práca. Prostredníctvom pútavej prezentácie, súťaží a rôznych aktivít nás, žiakov 1.- 4. ročníka, vtiahli do svojho sveta. Mnohí naši šikovní žiaci boli odmenení cennými výhrami a dokonca  si mohli vyskúšať obliecť nepriestrelnú vestu, ktorá vážila až 17 kilogramov. A tí, ktorí ste zvedaví  koľko majú psov- je ich až 53.

Ďakujeme Finančnej správe, pobočka Nové Zámky, za krásne predpoludnie.

Mgr. A. Baloghová