2. miesto v Matematickej olympiáde kat. Z6

V utorok 9. apríla sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Stretli sa tu najlepší riešitelia domáceho kola z celého okresu. Úlohou bolo vyriešiť tri príklady v časovom rozmedzí 2 hodín. Najnáročnejším v MO býva správne popísanie postupu, ktorý sa boduje. Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal aspoň polovicu maximálneho počtu bodov.

Naša Bethlenka sa môže pochváliť 2. miestom vďaka Ivanovi Polákovi z 5.C, ktorý súťažil v kategórii šiestakov, hoci je piatak. Ďalšou úspešnou riešiteľkou sa stala Ema Tóthová zo 6.B, ktorá sa umiestnila na 10. mieste spomedzi 44. riešiteľov. Ivan a Ema, srdečne vám blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov  v športových alebo vedomostných súťažiach.

Autor článku: PaedDr. Ľudmila Trstenovičová