2% z dane

Ako postupovať pri 2% dane:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

1.) Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2023.
2.) Potom ho požiadajte, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (na stiahnutie).
3.) Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4.) Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (na stiahnutie).
5.)Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
IČO: 42370957
Obchodné meno: Rodičovské združenie BETHLENKO, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky
6.)Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) môžete doručiť po dieťati škole, alebo doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

1.) Riadne vyplňte daňové priznanie.
2.) Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.
3.) V DP (daň.priznaní) pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 42370957
Obchodné meno: Rodičovské združenie BETHLENKO, G.Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky
4.) Riadne vyplnené DP doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.