Plenárne zasadnutie rodičov školy

Vážení rodičia,
dňa 30.9. 2020 od 16:30 hod sa uskutoční mimoriadne plenárne zasadnutie rodičov školy. Plenárne zasadnutie bude prebiehať v kmeňových triedach s triednymi učiteľmi. Prosíme dodržiavať hygienicko – epidemiologické opatrenia.
Po plenárnom zasadnutí sa môžu rodičia dodatočne informovať u triedneho učiteľa o prospechu a správaní svojho dieťaťa.