Bethlenka úspešná v projekte Enter

Podľa odhadov Európskej komisie v budúcnosti bude 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Nadačný fond Telekom sa preto rozhodol vylepšiť školský systém na Slovensku, špeciálne výučbu informatiky. V spolupráci s Telekomom, o.z. SPy a združením Aj Ty v IT cez grantový projekt Enter rozdelí slovenským školám 250 000 €. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov.

Do grantovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia sa úspešne zapojila aj naša škola. Projekt s názvom Digitálne gramotní žiaci vypracoval Mgr. Milan Lampert. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis sa nám podarilo získať 1000 Eur na skvalitnenie vyučovania informatiky. Peňažné prostriedky z grantu využijeme na zakúpenie základných sád micro:bitov a ich doplnkov.

Micro:bit je jednoduchý programovateľný mikropočítač menší ako mobil, ktorý pred 4 rokmi vytvorila britská televízia BBC na podporu výučby informatiky a programovania na tamojších školách. Obsahuje LED diódy, ktoré tvoria základný displej, tlačidlá, akcelerometer, gyroskop a niekoľko ďalších senzorov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať fyzikálne veličiny, vytvárať automatické zariadenia, atď. Keďže sú veľmi variabilné a praktické, možno ich okrem vyučovacích hodín informatiky využiť aj na všetkých ostatných predmetoch. Žiaci sa už teraz môžu tešiť na zaujímavé pokusy a projekty s micro:bitom.