Čo potrebuje prvák v škole

 

Milí rodičia!
V tomto roku sa Vaše dieťa stane prvákom. Je to pre neho, ale aj pre Vás veľká zmena. Prinášame Vám viacero užitočných tipov a informácií, aby ste túto zmenu zvládli čo najlepšie.

Vstup do školy Vášmu dieťaťu uľahčíte ak

 • budete od neho vyžadovať poslušnosť, jasnú a správnu výslovnosť
 • naučíte ho pozorne počúvať rozprávky
 • budete od neho vyžadovať, aby ihneď reagovalo na daný príkaz
 • budete dbať, aby sa dieťa sústredilo na danú prácu a nedovolíte mu, aby sa zaoberalo inými vecami alebo činnosťami
 • naučíte dieťa, aby si upratalo svoje veci
 • budete žiadať pomoc pri niektorých domácich prácach
 • naučíte dieťa poprosiť, pozdraviť, požiadať o niečo a poďakovať sa
 • naučte ho zachovávať presný denný režim, pravidelné vstávanie, jedenie, spánok
 • necháte ho sledovať televízne programy určené len pre deti
 • budete pre svoje dieťa vo všetkom vzorom a príkladom                                                              

Čo by mal budúci prvák vedieť 

 • samostatne sa obliecť a obuť, zapnúť zips, pozapínať si gombičky, zašnurovať topánky
 • poskladať si svoje veci na kôpku a odkladať ich na určené miesto
 • samostatne sa najesť a napiť, samo jesť príborom
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a vysmrkať sa
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • nakresliť postavu
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • rozoznávať farby a pomenovať ich
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"
 • poznať adresu svojho bydliska a mená svojich rodičov
 • prechádzať opatrne cez cestu a poznať základné dopravné predpisy

Čo bude prvák potrebovať v škole
Aby mohlo Vaše dieťa plniť úlohy, ktoré budú  v škole naň kladené, potrebuje nasledovné veci:
- školská taška
- desiatovník, pitie
- peračník a v ňom: 2 ceruzky, farebné ceruzky, strúhadlo, guma, pero
- školské dosky na zošity a učebnice
- obaly na zošity a učebnice
- prezuvky (nie šľapky)
- hygienické vrecúško:mydlo, uteráčik, hrebeň, toaletný papier, hygienické vreckovky, pohárik z umelej hmoty
- úbor na telesnú výchovu:tepláková súprava, tričko, ponožky,tenisky /cvičky s bledou podrážkou, švihadlo
- pomôcky na výtvarnú výchovu: pastelky, plastelínu,vodové farby, štetce- okrúhle aj ploché, voskové pastelky, tyčinkové lepidlo, nožnice, nádobu na vodu, pracovné tričko, igelitový obrus rozmery 60 x 60 cm

Všetky veci prosíme označiť menom dieťaťa.

Žiaci sa môžu prihlásiť do školského klubu detí (ŠKD) a na stravovanie v školskej jedálni.

Škola je otvorená pre deti, ktoré navštevujú ŠKD,v čase od 6:30 hod. do 17:00 hod.