Vynikajúce výsledky našich detí v okresnom kole Geografickej olympiády

Každoročne sa naši žiaci zapájajú do rôznych olympiád. Výnimkou nie je ani jubilejný 50. ročník Geografickej olympiády. Zapojili sa do nej aj naši šikovní olympionici, ktorí zúročili svoje fantastické vedomosti v okresnom kole Geografickej olympiády. Bojovali veľmi statočne, o čom svedčia aj ich celkové umiestnenia.

V kategórii G nás reprezentovala Emma Kasášová /V.C/, ktorá si vybojovala zlato, na štvrtom mieste sa umiestnila Linda Krištofová /V.A/ a úspešnou riešiteľkou bola Ema Risznerová /V.C/.

Kategóriu F zastupovali veľmi šikovní žiaci. Striebornú priečku obsadil Eduard Manet /VII.B/ a úspešnými riešiteľmi bol Timotej Róža /VII.B/ a Marcel Kováč /VI.A/.

Tretie miesto v kategórii E získal Dominik Adamička /IX.C/  a úspešným riešiteľom bol Dan Finda /IX.C/.

V krajskom kole nás bude reprezentovať Dominik Adamička a Eduard Manet. Obom súťažiacim držíme palce!

Vďaka za prípravu patrí pani učiteľkám - RNDr. E. Garbanovej a Mgr. A. Kecskésovej. Všetkým deťom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej Bethlenky. Želáme im veľa zdravia a ďalších úspechov!

PaedDr. Oľga Kasášová