„Aj my chceme mať olympiádu!“

Dňa 6.6. sa na Bethlenke pod záštitou primátora mesta PhDr. Mgr. art. Otokara Kleina, ArtD. uskutočnilo mestské kolo olympiády nultej kategórie v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník. Zúčastnilo sa jej 17 detí z rôznych základných škôl v Nových Zámkoch.
Olympiáda pozostávala z rovnakých častí ako olympiáda pre vyššie ročníky. Žiaci začali písomnou časťou, ktorej súčasťou boli cvičenia z gramatiky, zo slovnej zásoby, čítania s porozumením a z počúvania. Následne si pochutnali na vynikajúcej bagete, doplnili svoje sily a pokračovali ústnou časťou.
Žiaci mali možnosť konfrontácie svojich vedomostí z anglického jazyka so svojimi rovesníkmi z celého mesta a keďže podobná súťaž v iných mestách neexistuje, je to pre nich unikátna príležitosť. Porota, v ktorej boli prítomní učitelia anglického jazyka z rôznych škôl, bola príjemne prekvapená veľmi vysokou úrovňou vedomostí súťažiacich.
Našu školu reprezentovali Jakub Kecskés zo IV. C, ktorý sa umiestnil na úžasnom druhom mieste, Olívia Demínová zo IV.C a Bao Ly Nguyen Vu zo IV.A, ktoré sa umiestnili na skvelom treťom mieste.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v budúcnosti.