Astrokabinet - Nekonečný vesmír

Prvé novembrové dni naši štvrtáci navštívili  Astrokabinet v Nových Zámkoch.   Vesmír skrýva stále veľa zaujímavostí, ktoré mohli žiaci sledovať v prezentácii o slnečnej sústavy, naučili sa princíp fungovania slnečných hodín umiestnených na budove astrokabinetu. Pohľad cez ďalekohľad podmanil mnohých žiakov a svoje vedomosti o astronómii si rozšírili mnohými otázkami, ktorými zahltili p. Hodála. Jeho pútavé a zaujímavé rozprávanie o vesmírnej ceste, doplnené špeciálnymi zábermi o Slnku a iných planétach viacerých zaujalo tak, že sa na hodinách informatiky pustili do individuálneho pátrania ďalších informácií. Naši žiaci si takto skĺbili učivo z prírodovedy, slovenského jazyka (vecný- náučný text) a zručnosti z informatiky.    

Mgr. Jana Siposová, PhD.