Beseda o škodlivosti fajčenia

Dňa 07.02.2023 sa žiaci VII. B triedy zúčastnili besedy, ktorá bola zameraná na prevenciu fajčenia. Väčšina mladých ľudí fajčí tabak - alebo má v okolí ľudí, ktorí sú aktívni fajčiari. Téma sa zameriava na hľadanie bezpečných alternatív, ktorým sa môžu deti venovať vo voľnom čase. Akciu viedli dve lektorky, ktoré zážitkovým spôsobom robili s deťmi rôzne aktivity. Mladí ľudia sa do sa do nich veľmi pekne zapájali. Zorganizovalo ju Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch. Vďaka patrí aj pani riaditeľke ROS Mgr. Vladimíre Malperovej a Mgr. Jarmile Veselkovej za profesionálny prístup a organizovanie prevenčných akcií. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.