Beseda s Komisárom pre deti na našej škole

Dňa 19. apríla 2024 sa uskutočnila na pôde našej školy beseda s Komisárom pre deti, pánom Jozefom Mikloškom. Besedu organizoval žiacky parlament a bola určená pre žiakov 8. ročníka.

Na úvod privítal riaditeľ školy, Mgr. Róbert Jonáš, pána Komisára, pričom ho predstavil ako úspešného detského lekára, zakladateľa Nadácie Úsmev ako dar, ktorý dlhodobo pomáhal a pracoval s deťmi z detských domovov, takže je naslovovzatý odborník na práva detí. Následne pán Mikloško cez svoju pútavú prezentáciu naplnenú obrázkami a videami oboznámil žiakov s fungovaním svojho úradu a s agendou, ktorej sa venuje. Zastupuje a pomáha a pri ochrane práv a mladistvých a v prípade ich porušenia, jeho úrad zasiahne v prospech detí.

Pán Mikloško zdôraznil dôležitosť stabilnej harmonickej rodiny pozostávajúcej z matky a otca, ktorá má nezastupiteľné miesto pre zdravý harmonický vývin dieťaťa. Takisto poukázal na množstvo prípadov detí z detských domovov, ktoré sa stali šťastnými a úspešnými ľuďmi napriek extrémne ťažkému osudu. Preto kládol veľký dôraz na to, aby sa mladí ľudia nevzdávali, neštylizovali sa do role obete aj napriek nepriaznivým okolnostiam, zápasili za svoje životné šťastie, pretože život je tým najcennejším , čo máme.

Potom nám ukázal štatistiku prieskumu, ktorý jeho Úrad realizoval na vzorke 1200 žiakov našich škôl, z k ktorej vyplývalo, že väčšina detí sa bojí straty jedného z rodičov,  nasleduje strach z chudoby a samoty. Veľa mladých ľudí má veľa online kamarátov, avšak vo svojom reálnom svete si pripadajú stratení a osamelí. Z toho pramení raketový nárast úzkostí, panických atakov a depresií ako dôsledok pandémie Covidu.

Komisár sa takisto vyjadril k téme používania mobilných telefónov na školách. Informoval o názoroch popredných psychológov, ktorí zistili, aký negatívny dopad má dlhodobé používanie mobilného telefónu na duševné zdravie a fungovanie mozgu, kde začne prevládať emocionálna stránka nad racionálnou. Preto je zástancom veľkej regulácie používania mobilných telefónov na školách, aby sa deti naučili fungovať v kolektíve, komunikovali spolu a riešili spoločne problémy.

Na záver poukázal na dôležitosť odpúšťania v našich životoch. Nech sa nám stane čokoľvek zlé, je nevyhnutné odpustiť nie pre druhých, ale aby sa človek mohol v živote niekam posunúť, odpútal sa od negatívnych vzorcov správania a neopakoval chyby z minulosti. Všetkým žiakom poprial šťastné detstvo a úspešné zvládanie akýchkoľvek problémov.

Žiaci pána Komisára pozorne počúvali a veríme, že si z besedy odniesli množstvo zaujímavých a podnetných momentov. Ďakujeme pánovi Komisárovi, že aj počas nabitého programu si našiel čas prísť na pôdu našej školy a umožnil žiakom osobne ho spoznať a oboznámiť sa s jeho funkciou a úlohou.