Beseda s priamym účastníkom SNP Vladimírom Strmeňom

Dňa 10. 10. 2022 Bethlenka zorganizovala – po troch rokoch - besedu s priamym účastníkom Slovenského národného povstania – s pánom Vladimírom Strmeňom.

Zúčastnila sa jej pani riaditeľka školy Iveta Rajčániová, viceprimátor mesta Nové Zámky Norbert Kádek, zástupca riaditeľa Slovenského národného múza v Banskej Bystrici Dalibor Lesník,  múzejná historička – pedagogička Lucia Sotáková, vzácny hosť - pán Vladimír Strmeň a naši najstarší žiaci – deviataci a ôsmaci.

Bolo nám veľkou cťou privítať na pôde našej školy človeka, ktorý prežil veľmi ťažké časy, no napriek tomu z neho sála človečina, dobrota, láska k ľuďom a nekonečná energia...

Autentické rozprávanie pána Strmeňa bolo hlbokým odkazom pre mladú generáciu. Naši žiaci si odniesli krásne okamihy a neopakovateľné zážitky...

Vďaka za zorganizovanie dnešnej akcie patrí pani učiteľke Stanislave Kuttnerovej, pánovi učiteľovi Romanovi Kuttnerovi, predmetovej komisii dejepisu – občianskej náuky – geografie – etickej a náboženskej výchovy, predmetovej komisii cudzích jazykov, ale i Žiackemu parlamentu.

Ďakujeme našim vzácnym hosťom za návštevu a tešíme sa na ďalšie podobné podujatia organizované Bethlenkou.