Beseda tému: Obchodovanie s ľuďmi

Dňa 13.02.2023 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili besedy, ktorá bola zameraná na tému: Obchodovanie s ľuďmi. Prevenčný program ukázal množstvo príkladov zo života, keď ľudia uverili lákavým ponukám prác v zahraničí. Ponúkol žiakom návod ako odhaliť falošné pracovné príležitosti. Besedu organizovalo Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch. Tešíme sa na novú ponuku prevenčných aktivít a ďalšiu spoluprácu.