Biologická olympiáda, kategória C – postup do krajského kola nám tesne unikol

Dňa 14. februára 2023  sa v priestoroch  ZŠ  na Nábrežnej ulici uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C. Našu školu reprezentovali žiaci deviateho  ročníka, Samuel Laho z 9.A a Hana Vojtelová z 9.B. Obidvaja súťažiaci  sa popasovali s úlohami v teoreticko-praktickej časti. Biologická olympiáda  pozostávala z troch častí -  z praktickej časti, teoretickej časti a  z aplikačnej časti. Samuel Laho skončil na úžasnom treťom mieste, len tesne mu unikol postup do krajského kola. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej Bethlenky. Našim šikovným žiakom srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov v ich napredovaní.