Biologická olympiáda – postup do krajského kola

Krásne druhé miesto v okresnom kole biologickej olympiády a zároveň postup do krajského kola našej úžasnej a talentovanej Jasmine Záležákovej. Dňa 10. februára 2020 sa na ZŠ G. Czuczora konal už 53. ročník okresného kola biologickej olympiády. Naša Bethlenka mala výborné zastúpenie v podaní Jasmine Záležákovej a Jakuba Šebena.

Súťaž pozostávala z dvoch častí – z praktickej časti a teoretickej časti. Praktická časť sa zameriavala na overovanie zručností a ich vzájomné prepájanie s teoretickými vedomosťami. Teoretická časť bola koncipovaná formou testu. Veľkou nádejou z minulého roka bola práve Jasmine, ktorá aj potvrdila svoje vedomosti a kvality v tejto oblasti. Ani Jakub sa nedal zahanbiť a spomedzi 31 účastníkov sa umiestnil na krásnom 12. mieste, čím sa stal úspešným riešiteľom biologickej olympiády.

Obom im  srdečne gratulujeme a vyslovujeme veľkú vďaku za reprezentáciu našej školy. Jasminke želáme ešte veľa úspechov v krajskom kole biologickej olympiády, ktoré sa bude konať v Nitre.

Autor: Ivana Stanková