Cambridge certifikát

V školskom roku 2021/2022 bude naša škola organizovať prípravu na získanie medzinárodného certifikátu Cambridge B1  Preliminary For Schools pre žiakov 7.-9.ročníka. Záujemcovia sa môžu hlásiť u Mgr. Mokrášovej do 10.9. 2021. Príprava na skúšku by trvala počas celého školského roka, pričom samotná skúška by sa uskutočnila v mesiaci jún v Bratislave. Termín skúšky sa bude konať len pri dosiahnutí minimálneho počtu 4 záujemcov. Cena skúšky na získanie certifikátu je 115€ až 120€.

Prečo absolvovať túto skúšku?

  • Skúška B1 Preliminary (PET)deklaruje znalosť anglického jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
  • Jednoduchá integrácia skúšky do osnov vo vyučovaní škôl ako aj vo firemnom sektore.
  • Študenti získajú medzinárodne uznávaný certifikát.
  • Študenti si môžu zvýšiť svoje postavenie na trhu práce.
  • Kandidát počas tejto skúšky preukáže úroveň vedomostí z anglického jazyka zo všetkých zručnosti: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
  • Hodnotenie je formou  písomnej správy, ktorá obsahuje výsledky z jednotlivých častí skúšky.
  • Úspešný kandidát skúšky získa certifikát Cambridge Assessment English, ktorý má celoživotnú platnosť.