Celoslovenská prehliadka v interpretácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2021

Dňa 27. 10 . 2021 sa žiačka našej školy Emma Kasášová zúčastnila celoslovenskej prehliadky 67. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Veľkolepé zhromaždenie sa konalo za prísneho dodržiavania všetkých protipandemických opatrení – bez účasti divákov a bez realizovania sprievodných akcií.

Víťazi krajských kôl sa stretli v Dolnom Kubíne. Interpretovali svoje texty poézie a prózy. Celoslovenská prehliadka recitačných talentov z celého Slovenska sa realizovala v 1. – 3. kategórii, 4. - 5. kategória súťažila /stredoškoláci a dospelí/.

Emmka vzorne a dôstojne reprezentovala našu Bethlenku, mesto Nové Zámky a Nitriansky kraj. Ďakujeme jej za šírenie dobrého mena. Prajeme jej veľa zdravia a ďalších úspechov!

PaedDr. Oľga Kasášová