Celoslovenské kolo súťaže Slávik Slovenska

V sobotu 25.6. 2022 sa v budove Slovenského rozhlasu konalo Celoslovenské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Vo všetkých kategóriách predviedli speváci a speváčky fantastické výkony. Naše „želiezko v ohni“ Gabriel Suchý v ničom nezaostal. Bethlenka má v kategórii siedmakov až deviatakov najlepšieho speváka na Slovensku!!!
Všetci súťažiaci si odniesli domov diplom Laureáta Slávika Slovenska a pamätnú medailu. To nemá hocikto. Gratulujeme Gabkovi za zodpovedný prístup a vzornú reprezentáciu našej školy. Vďaka patrí aj jeho rodičom, ktorí ho v spievaní veľmi podporujú.