Celoslovenské Testovanie 5-2022 žiakov 5. ročníka sa uskutoční 18.5.2022 (streda) z predmetov MAT a SJL. Testovanie sa uskutoční v papierovej forme. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.nucem.sk .