Vážení rodičia, milí deviataci!
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uskutoční dňa 6. apríla 2022 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Špecifikácie testov Testovania 9 2022, harmonogram testovania a podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760 .