Cesta slovenskou históriou

Po rokoch k nám opäť zavítala šermiarsko-divadelná skupina Via Historica. Vo svojom predstavení nás divadelníci previedli významnými obdobiami slovenských dejín. Nechýbali dobové kostýmy,  historické zbrane, šermiarske súboje. Naši žiaci si zážitkovou formou prehĺbili vedomosti z histórie našich dejín.