Charitatívny žiacky ples Bethlenky 2024

Dňa 09. 02. 2024 sa uskutočnil 3. ročník charitatívneho žiackeho plesu našej Bethlenky. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou tradície školy v období fašiangov. Zorganizoval sa vďaka Žiackemu parlamentu, ktorý u nás funguje už šiesty rok.

Cieľom plesu bolo naučiť žiakov zásadám slušného správania sa a etikete. Čas strávený so svojimi triedami, kamarátmi a pedagógmi je veľmi vzácny a neopakovateľný...

 Dôležitý bol jeho zámer, ktorý sa dokonale podaril - vďaka kúpe tombolových lístkov - pre nášho Krištofka z 2. B triedy, ktorý trpí závažným ochorením – spinálnou svalovou atrofiou. Krištofko je veľký bojovník a veríme, že vďaka nákladnej liečbe sa mu raz podarí viesť plnohodnotný život.

V úvode plesu nás privítali moderátorky Tereza Széplakyová /6.A/ a Scarlet Katonová /6.C/, ktoré sa ujali svojej práce  naozaj zodpovedne.

Dievčatá vyzvali novovymenovaného pána riaditeľa Mgr. Róberta Jonáša, ktorý sa deťom prihovoril a s radosťou ich  privítal na charitatívnej akcii.

V ďalšej časti krásneho podujatia sa nám predstavila šikovná tanečnica našej školy Daniela Szuszeková /7.C/, ktorá spolu so svojím tanečným partnerom Aurelom Kolimárom predviedli mix štandardných tancov.

Neskôr nás svojím spevom očarila naša bývalá žiačka - talentovaná speváčka – Natália Anna Buffová. Po nej nám choreografiu latinskoamerických tancov opäť predviedli naši skvelí tanečníci. V závere kultúrneho  programu sa opäť predstavila naša Anička.

Základné kroky viedenského valčíka nás naučili naši tanečníci. Deti sa aktívne zapojili do tejto aktivity. Po „krátkej rozcvičke“ nasledovala súťaž o najlepšie tanečné páry večera.  Víťazi vyhrali poukážky do školského bufetu.

Neskôr nasledovala dámska a pánska volenka. Po náročných výkonoch detí nasledovala chutná večera, ktorú nám nachystali naše pani kuchárky, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

Po večeri členovia parlamentu predávali tombolové lístky. Prejav ľudskosti a šľachetnosti bol hlavný zámer plesu.

Príjemnú atmosféru nám zabezpečil DJ Oli. Krásne okamihy akcie nám svojím fotoaparátom pri fotostene zachytila pani učiteľka PaedDr. Ľudmila Trstenovičová a pán učiteľ Mgr. Milan Lampert. Veľmi pekne im ďakujeme.

Deti si mali možnosť aj zasúťažiť v dvojiciach v balónovom tanci.

Napokon nadišla dlhoočakávaná chvíľa – žrebovanie tomboly. Prvý a posledný tombolový lístok vyžreboval pán riaditeľ Jonáš. Bohaté ceny v tombole motivovali deti zakúpiť si čo najviac lístkov.

Výťažok z nej činil 1359,-Eur. Nesmierne sa tešíme, že sme opäť podporili nášho Krištofka a deti mali veľkú radosť z charitatívneho účelu veľkolepej akcie.

Obrovská vďaka patrí Žiackemu parlamentu pod vedením pána učiteľa Mgr. Romana Kuttnera, pretože práve pod ich záštitou sa krásne podujatie podarilo excelentne zrealizovať.

Vďaka patrí všetkým členom jeho členom, žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí prispeli k profesionálnemu priebehu nádhernej akcie.

Veľká vďaka patrí i všetkým sponzorom, ktorí sú spomenutí v závere článku.

SPONZORI:

Mattoni 1873
Pekáreň Orémusz – za poskytnutie pagáčov
Svadobný salón Elit – za poskytnutie výzdoby
Rodina Krištofová
Rodina Poláková
5.B
3.B
Firma BMI
Firma Záhorácky Fénix
Exisport
Ferplast
Wellness Palárikovo
Rodina Oslejová
Rodina Šimuneková
8.c
Kaviareň Varesse
Rodina Rybáriková
Rodina Labanczová
Rodina Dobovičník
Rodina Bergendi
Dr. Max
Rodina Kasášová
Rodina Šamuová
Rodina Lapshun
Masáže 23
8.c
Rodina Šamanov
Rodina Hečková
Rodina Juhásová
Rodina Kecskésová
Mac Donald´s
Rodina Kádeková- 5.c
Babičkine dobroty od Eriky
Kino Mier
Reštaurácia Modys
Rodina Demínová
OZ Donovalkovo
Rodina Hamranová
Rodina Kissová
Rodina Antalíková
COOP Jednota
Rodina Farkashová
Christine Design
Rodina Mentelová
Rodina Hidasová
Aquacafé
SEIT s.r.o.
Lekáreň Sagittarius
Rodina Kováčová

Drahí priatelia, tešíme sa na stretnutie o rok – na ďalšom charitatívnom plese Bethlenky!