Členovia ŽP na exkurzii v Prezidentskom paláci

Dňa 24. júna sa najaktívnejší členovia žiackeho parlamentu zúčastnili exkurzie do Prezidentského paláca, ktorá bola odmenou za výborné plnenie si povinností vyplývajúcich z funkcie predsedu a podpredsedu triedy v tomto školskom roku.

Na úvod sme sa museli podrobiť bezpečnostnej kontrole, po ktorej už na nás čakal interiér Grasalkovičovho paláca. Sprievodkyňa nám postupne ukázala jednotlivé sprístupnené miestnosti, v ktorých prezidentka víta rôzne delegácie. Mali sme možnosť pozrieť si Veľkú sálu, ktorá je mediálne veľmi známa, keďže z nej prezidentka informuje verejnosť a médiá o svojich krokoch a rozhodnutiach. Takisto sme mali možnosť vidieť miestnosť, kde prezidentka stoluje a rokuje s rôznymi štátnikmi a osobnosťami. Následne sme si pozreli knižnicu, kde boli okrem kníh s rozličnou tematikou aj medaily a vyznamenania každoročne udeľované rôznym osobnostiam zo spoločenského, kultúrneho či športového života. Na záver sme navštívili kaplnku zasvätenú svätej Barbore, kde sa niekoľkokrát ročne konajú bohoslužby. V nej je vystavená aj krásna mozaika od pápeža Jána Pavla II. Nakoniec sme všetci dostali brožúru s úlohami pre žiakov ako darček. Ani my sme nešli s prázdnymi rukami a pre pani prezidentku sme brali plátno s odtlačkami prstov členov žiackeho parlamentu s venovaním a mesto prispelo brožúrou o regióne Nových Zámkov a ručne robenou šatkou.

Po odchode z paláca si ešte žiaci spravili fotky s členmi čestnej stráže a pozreli si výmenu stráží, ktorá sa koná každú hodinu. Prehliadka a rozprávanie boli veľmi pútavým spestrením záveru školského roka a sme vďační za túto jedinečnú príležitosť.