Členovia ŽP prijatí pani prezidentkou

Dňa 28. mája 2024 sa výkonný výbor ŽP v zložení Alexandra Szekeresová (9.b), Daniela Szuszeková (7.c) a Albert Kiss (8.b) zúčastnili prijatia u pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Stretnutie organizovala organizácia Detský čin roka ako poďakovanie za malé veľké skutky mladých ľudí na Slovensku. Náš ŽP bol ocenený v kategórii Dobrý nápad za organizáciu charitatívneho žiackeho plesu. Výťažok z tomboly bol použitý na pomoc nášmu žiakovi Krištofovi, ktorý trpí závažným ochorením - spinálnou svalovou atrofiou. Peniažky boli použité na jeho rehabilitáciu a nákup rehabilitačných pomôcok.

Členovia ŽP boli zo stretnutia s pani prezidentkou nadšení a Alexka bola prvá, ktorá prehovorila o dôvode účasti na stretnutí a v skratke porozprávala  pani prezidentke o charitatívnom žiackom plese. Pani prezidentka vo svojom príhovore vyzdvihla dôležitosť angažovania sa mladých ľudí pri pomoci rovesníkom, mladších alebo starších či ochrane životného prostredia. Nasledovalo fotografovanie, vďaka ktorému budú mať aj naši žiaci nezabudnuteľnú spomienku na toto výnimočné stretnutie. Takisto dostali ako darček fotografiu s podpisom pani prezidentky.

Sme hrdí na náš ŽP, že vyvíja takéto charitatívne aktivity a vedie žiakov k školy k empatickému a prosociálnemu cíteniu.

Ďakujeme pánovi učiteľovi Mgr. R.Kuttnerovi za skvelú dlhoročnú prácu so žiakmi v ŽP.