Ďalšia podnetná hodina s izraelskými partnermi

Dňa 18.marca 2021 sa v VI.B uskutočnila v poradí už tretia hodina s izraelskými rovesníkmi. Cieľom hodiny bolo porovnanie veľkonočných zvykov a tradícií u nás a v Izraeli, čím sme rozvíjali u žiakov multikultúrnu výchovu a viedli ich k tolerancii a rešpektovaniu iných národov a náboženstiev.

Samotnej hodine predchádzali vyučovacie hodiny, počas ktorých sa naši žiaci učili o židovskom sviatku Pesach, ktorý je obdobou našej Veľkej noci a je pripomienkou biblickej historickej udalosti, ako Mojžiš vyviedol Židov z egyptského zajatia do „zasľúbenej zeme“. Žiaci v Izraeli sa učili o našej Veľkej noci, ktorá je kombináciou kresťanských a pohanských zvykov a tradícií. Učili sa o ukrižovaní a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, ako aj o oblievačke a šibačke, ktoré sú pozostatkom pohanských slovanských zvykov.

Samotná hodina sa niesla vo veľmi príjemnej hravej atmosfére, keďže žiaci hrali Bingo, ktoré bolo zamerané na ich vedomosti o Veľkej noci a Pesachu. Žiaci súťažili, odpovedali na otázky a najúspešnejší v hre Bingo dostali od vyučujúcich plusky. Následne si pozreli krátke videá o Veľkej noci a Pesachu, vysvetlení zvykov a tradícií, ktoré sa zachovali dodnes. Na záver hodiny žiaci vyjadrovali názor na obidva sviatky, čo sa im na nich páči, čo by chceli naši žiaci vyskúšať počas Pesachu a izraelskí žiaci počas našej Veľkej noci. Naši žiaci by najradšej zažili 3-týždňové prázdniny, ktoré ich izraelským rovesníkom začínajú od zajtra. Na konci sme si navzájom popriali pekný Pesach aj Veľkú noc a spolupráca medzi žiakmi by mala pokračovať vo forme písania si.