Dekanátne /okresné/ kolo Biblickej olympiády 2024

Každoročne sa organizujú rôzne olympiády a súťaže, do ktorých sa zapája aj naša Bethlenka. Veľmi dobré vedomosti preukázali aj naše žiačky v dekanátnom /okresnom/ kole Biblickej olympiády. Trojicu súťažiacich tvorila:  Dominika Pňačeková, Mária Porubská a Terezka Széplakyová, ktoré sa jej  po prvýkrát zúčastnili a dosiahli obdivuhodné tretie miesto.
Za ich svedomitú prípravu im ďakujeme a srdečne blahoželáme!

Autorka článku: Mgr. Katarína Morauszká