Deň bezpečného internetu 2024 – 6. február 2024

Deň bezpečného internetu 2024 sme realizovali počas dvoch týždňov od 5. februára -  do 19. februára 2024 prostredníctvom rôznych preventívnych aktivít a hier. Témou tohto ročníka bolo „Šírme digitálne dobro“ na podporu bezpečného a pozitívneho používania digitálnych technológií, najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi. O zvyšovaní povedomia o otázkach bezpečnosti online nás informovalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS).  Žiaci 1. stupňa – 4. ročníky a žiaci 2. stupňa 5. ročníky až 9. ročníky sa  aktívne zúčastňovali preventívnych aktivít, ktoré boli zamerané na rozvíjanie vzájomného kontaktu a komunikáciu v skupine, na rozvíjanie empatie, interpersonálnych vzťahov, spolupatričnosti a spolupráce, aktivity k prevencii a riešeniu problematiky  šikanovania a kyberšikanovania v školskom prostredí. Za spoluprácu pri aktivitách ďakujem aj sociálnej pedagogičke Mgr. Judite Csandovej.

Mgr. Mária Dobiášová

Video nájdete tu: VIDEO