Deň učiteľov

Milé kolegyne, kolegovia, všetko najlepšie ku Dňu učiteľov! Prajem Vám, aby ste vo svojej práci zachovávali svoje zvedavé detstvo, teda silnú túžbu po poznávaní, objavovaní nového a napodobňovaní dobrého. Prajem Vám, aby ste boli naďalej nasledovaniahodnými ľudskými vzormi pre svojich žiakov. Veľmi si želám, aby si Vás, Vaši žiaci, s láskou opatrovali vo svojich srdciach a s vďačnosťou na Vás spomínali aj po skončení školskej dochádzky. Z celého srdca mi dovoľte sa Vám poďakovať za Vašu každodennú prácu, ktorá nás všetkých obohacuje.

Mgr. I. Rajčániová