Každý rok na našej Bethlenke organizujeme rôzne vzdelávacie aktivity zamerané na environmentálnu výchovu. Patrí k nim aj oslava Dňa Zeme, ktorá je zameraná na ochranu životného prostredia. Tohoročné heslo „Investujte do našej planéty“ sme sa snažili naplniť pútavou besedou so včelárkou Mgr. Lindou Szabóovou, ktorá žiakom 1. stupňa priblížila význam a život včiel. Žiaci 2. stupňa sa vo vzdelávacej šou Eco energy tour oboznámili  s rozličnými zdrojmi energií, ktoré máme k dispozícii a na čo všetko energiu využívame vo svojom živote. Deň Zeme sme využili i na vysádzanie kvetinovej výzdoby, ošetrovanie rastlín, upratanie školského dvora, zhotovovanie projektov a na diskusiu o správnom triedení odpadu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí i to, ako byť ohľaduplnejší k prostrediu, v ktorom žijeme.

Mgr. Henrieta Takácsová