Desiata bez odpadu

Zapojili sme sa do envirovýzvy projektu EKO ALARM v piatok 10.2.2023. Keďže najviac odpadu mávame práve z desiaty, zamerali sme sa práve na ňu. Vďaka žiakom a ich rodičom sa nám podarilo v tento deň výrazne znížiť množstvo odpadu na našej Bethlenke. Koše v triedach zívali prázdnotou, pretože jednorazové mikroténové vrecúška boli nahradené desiatovými boxami a nápoje v znovupoužiteľných fľašiach. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili. Potvrdilo sa nám už známe, že nestačí odpad triediť, treba jeho vzniku najmä predchádzať.
 
Mgr. Henrieta Takácsová