Desiata bez odpadu

Vážení rodičia,
v piatok 10.2.2023, sa chceme zapojiť do envirovýzvy projektu Ekoalarm pod názvom Desiata bez odpadu. Jej cieľom je výrazne znížiť množstvo odpadu na našej škole. Vyzývame Vás k spolupráci v tom, aby ste žiakom zabalili desiatu bez zbytočných obalov. Spoločnými silami sa nám podarí minimalizovať odpad na našej Bethlenke. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.