Dôležitý oznam

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva oddelenie epidemiológie  v Nových Zámkoch sa od 16.12.2020 (vrátane) prerušuje vyučovanie v škole do 18.12.2020. Karanténa je nevyhnutná z dôvodu rozšíreného výskytu ochorenia COVID-19. Všetky triedy prechádzajú od 16.12.2020 – 18.12.2020 na dištančné vzdelávanie.

Ďakujeme za pochopenie