Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra Európsky deň jazykov. Toto podujatie sprevádzajú po celej Európe rôzne aktivity, ktoré majú za cieľ spropagovať učenie cudzích jazykov, a tak prispieť k mnohojazyčnosti a lepšiemu interkultúrnemu porozumeniu.
Nebolo tomu inak ani na našej škole. Deň sme začali rozhlasovou reláciou, ktorá nám pripomenula význam učenia sa cudzích jazykov. Téma cudzích jazykov a kultúrnej mnohorakosti Európy sa niesla celým dňom a žiaci sa prostredníctvom hier, súťaží a tvorivých aktivít dozvedeli zaujímavosti o rôznych európskych jazykoch, krajinách, ich kultúrach, vyskúšali si vysloviť zopár slov v menej známych európskych jazykoch, zamysleli sa nad svojimi jazykovými cieľmi a navzájom si povymieňali typy na efektívnejšie učenie sa cudzích jazykov.
Veríme, že príležitosť osláviť spolu Európsky deň jazykov nám všetkým spravila radosť a inšpirovala nás k celoživotnému učeniu sa cudzích jazykov.