Mesto Nové Zámky zorganizovalo v nedeľu 20.09. 2020 v rámci Európskeho týždňa mobility jedinečné podujatie.

V čase od 14 – 17:00 hod. bol uzavretý vynovený centrálny mestský okruh a bol vyhradený pre cyklistov, korčuliarov a kolobežkárov.

Žiaci našej školy sa stretli pri plavárni a zúčastnili sa rôznych súťaží a pripravených atrakcií. Sprievodné podujatia tvorili prezentácie Odboru komunálnych služieb - Referátu dopravy MsÚ, Mestskej polície, elektrobicyklov a elektromobilov.

Naša škola sa prezentovala tzv. nohomobilmi, o ktoré bol veľký záujem medzi všetkými deťmi.

Ďakujeme usporiadateľom za zaujímavé športové popoludnie, ktoré strávili netradičným spôsobom nielen deti, ale aj ich rodičia.

Monika Petrášová