Fantastické úspechy v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023...

Dňa 29.03.2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho aj naše žiačky, ktoré si vybojovali postup do okresu. Lucia Laurová (6. C) sa umiestnila na prvom mieste v 2. kategórii poézie, čím si zabezpečila postup do krajského kola. Sofia Mária Kasášová (9. A) obsadila krásnu druhú priečku v 3. kategórii poézie a na návrh odbornej poroty tiež postupuje do krajského kola.
Obom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu Bethlenky, mesta a okresu Nové Zámky. Prajeme im veľa zdravia a šťastia v krajskom kole a radosť z interpretácie umeleckých textov! Veľmi pekne ďakujeme Regionálnemu osvetovému stredisku v Nových Zámkoch za organizáciu a zdarný priebeh súťaže.
 
PaedDr. Oľga Kasášová